Βήμα 1

Βήμα 2

Βήμα 3

Ενέργεια

Πως δουλεύει

1

2

3

Σχετικά με εμάς

Κύρια Πρωτοβουλία

    

Κύρια είδη πιάτων

Πιστοποίηση

Μαθήματα για συγκεκριμένες μαθησιακές ικανότητες που παρέχουν βαθύτερη, ευρύτερη γνώση του προϊόντος και της τεχνολογίας

Προσόν

Πρόσθετα απαιτούμενα μαθήματα, για ήδη πιστοποιημένα άτομα, για να πληρούν τις προϋποθέσεις εγκατάστασης εξειδικευμένων λειτουργιών

Αυτόνομη

Προαιρετικά ανεξάρτητα μαθήματα για την ανάπτυξη γνώσεων σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Μαρτυρίες πελατών

I wouldn't attempt to sell or install the Ensemble system without taking this training. Definitely a helpful prerequisite

Rebekah Hren, Solar Engineer, Samara/Airbnb

Take it. Challenge Peter. Pay attention. You will learn.

Jim Gitas, CEO, Your Energy Solutions

A must do for Ensemble installs

Cory Johnson, Operations Manager, New Day Solar